Tên khách hàng: (*)

Email (*)

Điện thoại :

Website :

Brief date / number revised:

Thương hiệu :

Phân khúc dòng sản phẩm:

1./
2./
3./

1. Các kênh truyền thông bạn đã chạy và dự định hướng tới:

1. Facebook Ad:2. Online PR:3. Online Banner:4. Google Adwords:
4.Ý kiến khác:

2. Đề xuất thời gian:

3. Thông tin tóm tắt truyền thông

 • Thương hiệu:
 • Sản phẩm:
 • Điểm khác biệt của thương hiệu/sản phẩm :

4. Mục tiêu truyền thông

 • Nhận biết điều gì về sản phẩm/ thương hiệu
 • Các lợi ích chức năng hay cảm xúc của sản phẩm/ thương hiệu
 • Khách hàng mục tiêu (giới tính, độ tuổi, tầng lớp xã hội, tình trạng gia đình):
 • Vị trí địa lý:
 • Tâm lý khách hàng mục tiêu:
 • Các ưu tiên khu vực thị trường:

5. Các giai đoạn chiến dịch:

Giai đoạn tung chương trình

 • Ngày bắt đầu:
 • Ngày kết thúc:

Giai đoạn đỉnh điểm

 • Ngày bắt đầu:
 • Ngày kết thúc:

Giai đoạn duy trì:

 • Ngày bắt đầu:
 • Ngày kết thúc:

6. Các chương trình và dịp trong năm:

 • Chương trình khuyến mãi bán hàng:
 • Chương trình PR:
 • Những dịp đặc biệt trong năm:

7. Ngân sách truyền thông trực tuyến:

8. Môi trường cạnh tranh:

9. Thông tin chi tiết: về online marketing, thiết kế, timeline sẽ được cập nhật đính kèm sau khi thông nhất các thành phần trong bảng tóm tắt này.