Chúng tôi là ai?
Thành lập vào năm 2015, TMiAds hình thành từ những nhân sự công nghệ thông tin từng đảm nhận thực hiện các dự án quản lý quỹ, cổng giao dịch chứng khoán, đòi hỏi bảo mật và an toàn thông tin. Đây là những sản phẩm tương tác với người dùng đầu cuối đòi hỏi sự am hiểu hành vi người dùng.
Ngoài ra, nhân sự có kỹ năng phân tích thị trường, phân tích doanh nghiệp. Đó là những kinh nghiệm mà chúng tôi có được qua kinh nghiệm làm việc tại công ty quỹ đầu tư giúp chúng tôi có thể vận hành và làm chủ các công cụ quảng cáo trực tuyến mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Tại sao chọn chúng tôi!

TMiAds có đội ngũ am hiểu sâu công nghệ, khả năng làm chủ và tối ưu nhiều công cụ tiếp thị số ngày nay. Chúng tôi luôn tâm niệm hiệu quả quảng cáo tiếp thị số đòi hỏi phải có kiến thức cũng như kinh nghiệm quảng cáo tiếp thị thực tiễn. Động lực thúc đẩy đội ngũ tiếp thị số TMiAds là chính hiệu quả quảng cáo 3Đ (Đúng đối tượng – Đúng khu vực – Đúng thời điểm)
Nhân sự với kiến thức nghiên cứu thị trường và quảng cáo tiếp thị trực tuyến. Chúng tôi kiến tạo phong cách trực tuyến đồng nhất hình ảnh và cá tính thương hiệu cùng bạn.

Tầm nhìn:

Trở thành một công ty ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả cao, nhằm tự động hóa dịch vụ, quản lý, tương tác với khách hàng nhanh chóng.
Nâng cao hiệu quả dịch vụ đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng & đối tác với kế hoạch hành động 3G ( Giảm Lãng Phí – Giảm Sai Số – Giảm Độ Trễ )
Xây dựng và củng cố nhân sự có khả năng nhạy bén ứng dụng công nghệ, đam mê và trách nhiệm với công việc, có khả năng sáng tạo sản phẩm trực tuyến.

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu tạo ra nhiều gói dịch vụ đa dạng, thiết thực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp SME.
  • Xây dựng qui trình dịch vụ & sản phẩm theo hướng tự động hóa đáp ứng tiêu chí 3G (Giảm Lãng Phí – Giảm Sai Số – Giảm Độ Trễ)
  • Tạo lập một tập thể làm việc sáng tạo với tinh thần làm việc hiệu quả và thân thiện.

Dịch vụ của chúng tôi!

  • Marketing Consultancy
  • Media Planner/ PR
  • Google Ads
  • Facebook Ads
  • Mobile Ads
  • Social Media